Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 77
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego pozostali jeszcze w Sali Kolumnowej Sejmu, aby debatować nad opłacalnością produkcji rolnej.
Oto w skrócie relacje naszych sprawozdawców.
Kto za to odpowiada
Nie bez kozery Komisja Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości stale wraca do tematu: marnotrawstwo i niegospodarność. Mijają kolejne kadencje Sejmu, a sprawa jest wciąż aktualna.
Garść obserwacji zebranych przez posłów w woj. stołecznym warszawskim, kieleckim i olsztyńskim, zaprezentowanych przez pos. Jadwigę Giżycką-Koprowską (SD): Z 73 jednostek podległych kieleckiemu zjednoczeniu kółek rolniczych 49 zakończyło rok stratami. Poszło 138 mln zł. Niecelowe zakupy maszyn oszacowano na 1 mln zł, dewastacje maszyn - 1,2 mln zł. straty
Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego pozostali jeszcze w Sali Kolumnowej Sejmu, aby debatować nad opłacalnością produkcji rolnej. <br>Oto w skrócie relacje naszych sprawozdawców.<br>&lt;tit1&gt;Kto za to odpowiada&lt;/tit1&gt; <br>Nie bez kozery Komisja Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości stale wraca do tematu: marnotrawstwo i niegospodarność. Mijają kolejne kadencje Sejmu, a sprawa jest wciąż aktualna.<br>Garść obserwacji zebranych przez posłów w woj. stołecznym warszawskim, kieleckim i olsztyńskim, zaprezentowanych przez pos. Jadwigę Giżycką-Koprowską (SD): Z 73 jednostek podległych kieleckiemu zjednoczeniu kółek rolniczych 49 zakończyło rok stratami. Poszło 138 mln zł. Niecelowe zakupy maszyn oszacowano na 1 mln zł, dewastacje maszyn - 1,2 mln zł. straty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego