Typ tekstu: Książka
Autor: Dobroczyński Bartłomiej
Tytuł: New age
Rok: 1997
że nadawana była przez radio i nagrywana na stosunkowo tanie i
łatwo dostępne płyty gramofonowe w decydującym stopniu wpłynęła na
popularyzację większości egzotycznych idei tamtego okresu.
Z perspektywy przemian, które doprowadziły do powstania RNE, trudno
przecenić znaczenie narkotyków halucynogennych, odgrywających w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych główną rolę w kształtowaniu
świadomości alternatywnej. Marilyn Ferguson pisała na ten temat
następująco:Żeby lepiej zorientować się w powodach takiej entuzjastycznej oceny
LSD, trzeba powiedzieć parę słów o tzw. "ruchu psychodelicznym". Otóż w
wielu kulturach prymitywnych używano od wieków, w sposób społecznie
kontrolowany i najczęściej w celach religijnych, substancji o
roślinnym zazwyczaj pochodzeniu które przez tradycyjną
że nadawana była przez radio i nagrywana na stosunkowo tanie i<br>łatwo dostępne płyty gramofonowe w decydującym stopniu wpłynęła na<br>popularyzację większości egzotycznych idei tamtego okresu.<br> Z perspektywy przemian, które doprowadziły do powstania RNE, trudno<br>przecenić znaczenie narkotyków halucynogennych, odgrywających w latach<br>pięćdziesiątych i sześćdziesiątych główną rolę w kształtowaniu<br>świadomości alternatywnej. Marilyn Ferguson pisała na ten temat<br>następująco:<br><br>&lt;gap&gt;<br><br> Żeby lepiej zorientować się w powodach takiej entuzjastycznej oceny<br>LSD, trzeba powiedzieć parę słów o tzw. "ruchu psychodelicznym". Otóż w<br>wielu kulturach prymitywnych używano od wieków, w sposób społecznie<br>kontrolowany i najczęściej w celach religijnych, substancji o<br>roślinnym zazwyczaj pochodzeniu które przez tradycyjną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego