Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1966
in., że wolę z od nie-z , abstrahując przy tym od innych zdarzeń, jakie mogą towarzyszyć zajściu, względnie niezajściu z . Nie zawsze jednak cel ma taki "dychotomiczny" charakter, ponieważ bywają cele, które można realizować w różnym stopniu. Wydaje się, że określenie jakiegoś celu polega na: (1) wyróżnieniu pewnego zbioru Z alternatywnych i wykluczających się stanów rzeczy, (2) ustaleniu dla każdego z ­ Z , w jakim stopniu cel będzie zrealizowany, gdy z zajdzie: na zbiorze Z określona zostaje wówczas funkcja rzeczywista, powiedzmy r , interpretowana jako stopień realizacji celu. Cel możemy zatem utożsamić z parą uporządkowaną (Z, r) .
Wyróżnimy cele niestopniowalne (r przybiera dokładnie
in., że wolę z od nie-z , abstrahując przy tym od innych zdarzeń, jakie mogą towarzyszyć zajściu, względnie niezajściu z . Nie zawsze jednak cel ma taki "dychotomiczny" charakter, ponieważ bywają cele, które można realizować w różnym stopniu. Wydaje się, że określenie jakiegoś celu polega na: (1) wyróżnieniu pewnego zbioru Z alternatywnych i wykluczających się stanów rzeczy, (2) ustaleniu dla każdego z ­ Z , w jakim stopniu cel będzie zrealizowany, gdy z zajdzie: na zbiorze Z określona zostaje wówczas funkcja rzeczywista, powiedzmy r , interpretowana jako stopień realizacji celu. Cel możemy zatem utożsamić z parą uporządkowaną (Z, r) .<br>Wyróżnimy cele niestopniowalne (r przybiera dokładnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego