Typ tekstu: Książka
Autor: Grinberg Daniel
Tytuł: Ruch anarchistyczny
Rok: 1994
Chociaż nie było między nimi istotnych różnic ideologicznych, ich geneza była nieco odmienna. Stojąc na gruncie tezy o prymitywizmie anarchizmu, nie sposób bowiem wyjaśnić dlaczego rozkwitł najbujniej w rozwiniętej gospodarczo Katalonii, a nie istniał praktycznie na Sycylii, spełniającej pozornie wszystkie warunki i legitymującej się wielkimi tradycjami społecznego bandytyzmu.
Wizja agrarnego anarchizmu jaka dominuje w literaturze przedmiotu od czasów Hiszpańskiego labiryntu Brenana jest jednostronna i mocno uproszczona. Uwzględnia jedynie te aspekty, które wiążą go z tradycyjnymi ruchami chłopskimi epoki feudalnej; wyolbrzymia jego niedojrzałość polityczną, tradycjonalizm i skłonność do stosowania zbiorowej przemocy. Z badań Ch. i L. Tilly wynika na przykład, że we
Chociaż nie było między nimi istotnych różnic ideologicznych, ich geneza była nieco odmienna. Stojąc na gruncie tezy o prymitywizmie anarchizmu, nie sposób bowiem wyjaśnić dlaczego rozkwitł najbujniej w rozwiniętej gospodarczo Katalonii, a nie istniał praktycznie na Sycylii, spełniającej pozornie wszystkie warunki i legitymującej się wielkimi tradycjami społecznego bandytyzmu. <br>Wizja agrarnego anarchizmu jaka dominuje w literaturze przedmiotu od czasów Hiszpańskiego labiryntu Brenana jest jednostronna i mocno uproszczona. Uwzględnia jedynie te aspekty, które wiążą go z tradycyjnymi ruchami chłopskimi epoki feudalnej; wyolbrzymia jego niedojrzałość polityczną, tradycjonalizm i skłonność do stosowania zbiorowej przemocy. Z badań Ch. i L. Tilly wynika na przykład, że we
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego