Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
immunologicznej (odpowiedź immunologiczna wtórna).
Komórki immunologicznie kompetentne. Wykształcenie tych komórek służy przygotowaniu organizmu do obrony immunologicznej. Do komórek tych zalicza się komórki prezentujące antygen, limfocyty, makrofagi i granulocyty (mikrofagi lub fagocyty wielojądrzaste).
Z powierzchnią niektórych komórek są związane antygeny, którymi mogą uczulać się limfocyty. Komórki takie określono jako komórki prezentujące antygen. Komórki uczestniczące w takim przedstawieniu (podawaniu antygenów limfocytom) występują w zrębie grasicy, grudkach chłonnych, strefach grasiczozależnych węzłów chłonnych, śledziony, w wątrobie (komórki śródbłonkowo-siateczkowe gwiaździste) i w naskórku (komórki Langerhansa).
Limfocyty powstające w wyniku podziału i zróżnicowania z komórek macierzystych, które u zarodka z tkanek krwiotwórczych (woreczek żółtkowy, wątroba, szpik
immunologicznej (odpowiedź immunologiczna wtórna).<br>Komórki immunologicznie kompetentne. Wykształcenie tych komórek służy przygotowaniu organizmu do obrony immunologicznej. Do komórek tych zalicza się komórki prezentujące antygen, limfocyty, makrofagi i granulocyty (mikrofagi lub fagocyty wielojądrzaste).<br>Z powierzchnią niektórych komórek są związane antygeny, którymi mogą uczulać się limfocyty. Komórki takie określono jako komórki prezentujące antygen. Komórki uczestniczące w takim przedstawieniu (podawaniu antygenów limfocytom) występują w zrębie grasicy, grudkach chłonnych, strefach grasiczozależnych węzłów chłonnych, śledziony, w wątrobie (komórki śródbłonkowo-siateczkowe gwiaździste) i w naskórku (komórki Langerhansa).<br>Limfocyty powstające w wyniku podziału i zróżnicowania z komórek macierzystych, które u zarodka z tkanek krwiotwórczych (woreczek żółtkowy, wątroba, szpik
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego