Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
krwi, chłonki lub tkanek, działają na komórki immunologicznie kompetentne w sposób bezpośredni lub pośredni.


Pierwszy sposób występuje wówczas, gdy dochodzi do bezpośredniego wzajemnego oddziaływania na siebie antygenów i komórek immunologicznie kompetentnych, przede wszystkim limfocytów T.
Drugi sposób odbywa się za pośrednictwem układu makrofagów. W tym wypadku makrofagi (monocyty, histiocyty) wiążą antygen, który po "przerobieniu" zostaje uwolniony jako produkt wysoce swoisty, a następnie przekazany przez komórki prezentujące antygen komórkom immunologicznie kompetentnym, przede wszystkim zaś limfocytom B. Procesy te zachodzą szczególnie wyraźnie w migdałkach.
Reakcja limfocytów na zetknięcie się z antygenem przebiega wielostopniowo (ryc. 20) i zachodzi dzięki temu, że immunologicznie kompetentne komórki
krwi, chłonki lub tkanek, działają na komórki immunologicznie kompetentne w sposób bezpośredni lub pośredni. &lt;page nr=46&gt;<br><br><br>Pierwszy sposób występuje wówczas, gdy dochodzi do bezpośredniego wzajemnego oddziaływania na siebie antygenów i komórek immunologicznie kompetentnych, przede wszystkim limfocytów T.<br>Drugi sposób odbywa się za pośrednictwem układu makrofagów. W tym wypadku makrofagi (monocyty, histiocyty) wiążą antygen, który po "przerobieniu" zostaje uwolniony jako produkt wysoce swoisty, a następnie przekazany przez komórki prezentujące antygen komórkom immunologicznie kompetentnym, przede wszystkim zaś limfocytom B. Procesy te zachodzą szczególnie wyraźnie w migdałkach.<br>Reakcja limfocytów na zetknięcie się z antygenem przebiega wielostopniowo (ryc. 20) i zachodzi dzięki temu, że immunologicznie kompetentne komórki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego