Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
Skoro wyeliminowane zostało zjawisko dużych dochodów prywatnych z kapitału, a oszczędności dobrowolne ludności żyjącej z usług pracy są siłą rzeczy raczej znikome, CUP musi tę funkcję przejąć, wyznaczając stopę oszczędzania/akumulacji. Ponieważ brak ku temu obiektywnych kryteriów ekonomicznych, Lange pisze, iż stopa akumulacji kapitału określana będzie przez CUP w sposób arbitralny. Przyjęcie stopy akumulacji nie odzwierciedlającej preferencji konsumentów co do rozkładu strumienia dochodów w czasie można uważać za pewne zmniejszenie dobrobytu społecznego. Jednak brak ten można chyba uważać za skompensowany z nadwyżką przez wymienione... korzyści (ibid., s. 114). Cokolwiek sądzić o tych rozwiązaniach, trudno uznać model Langego za zdecentralizowany. Był zdecentralizowany
Skoro wyeliminowane zostało zjawisko dużych dochodów prywatnych z kapitału, a oszczędności dobrowolne ludności żyjącej z usług pracy są siłą rzeczy raczej znikome, CUP musi tę funkcję przejąć, wyznaczając stopę oszczędzania/akumulacji. Ponieważ brak ku temu obiektywnych kryteriów ekonomicznych, Lange pisze, iż stopa akumulacji kapitału określana będzie przez CUP w sposób arbitralny. <hi>Przyjęcie stopy akumulacji nie odzwierciedlającej preferencji konsumentów co do rozkładu strumienia dochodów w czasie można uważać za pewne zmniejszenie dobrobytu społecznego. Jednak brak ten można chyba uważać za skompensowany z nadwyżką przez wymienione... korzyści</> (ibid., s. 114). Cokolwiek sądzić o tych rozwiązaniach, trudno uznać model Langego za zdecentralizowany. Był zdecentralizowany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego