Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
zużyty na dysocjację powstałej cząsteczki, a nie na wyzwalanie fotonów czy elektronów z katody. Dodatnie jony gazu szlachetnego mogą podlegać z dużym prawdopodobieństwem wymianie jonizacyjnej. Proces ten jest możliwy zawsze wtedy, gdy energia jonizacji gazu szlachetnego jest większa niż energia jonizacji pary organicznej (np. hel - 24,6eV, neon - 21,6eV, argon - 15,8eV, etanol - 11,3eV). Powstałe przy wymianie jony organiczne wędrują do katody, gdzie w małej odległości od powierzchni ((...)) Szczególnie nadają się do tego chlorowce; cząsteczki tlenu i chlorowców dysocjują na atomy, po czym następuje rekombinacja, ale promieniowanie rekombinacyjne leży w mniej energetycznej części widma, nie uwalnia przeto zazwyczaj fotoelektronów
zużyty na dysocjację powstałej cząsteczki, a nie na wyzwalanie fotonów czy elektronów z katody. Dodatnie jony gazu szlachetnego mogą podlegać z dużym prawdopodobieństwem wymianie jonizacyjnej. Proces ten jest możliwy zawsze wtedy, gdy energia jonizacji gazu szlachetnego jest większa niż energia jonizacji pary organicznej (np. hel - 24,6eV, neon - 21,6eV, argon - 15,8eV, etanol - 11,3eV). Powstałe przy wymianie jony organiczne wędrują do katody, gdzie w małej odległości od powierzchni ((...)) Szczególnie nadają się do tego chlorowce; cząsteczki tlenu i chlorowców dysocjują na atomy, po czym następuje rekombinacja, ale promieniowanie rekombinacyjne leży w mniej energetycznej części widma, nie uwalnia przeto zazwyczaj fotoelektronów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego