Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
temat walk polsko-tureckich końca XVII w., ilustrując faktycznie sytuację porozbiorowej niewoli. Tę aktualność Dum bezbłędnie odczytali współcześni. Powstanie wchodzące w skład cyklu popularne było w roku 1831.
Cechą Dum jest zastosowana tu retoryka emocjonalna, przede wszystkim powtórzenie emocjonalne. Całość stanowi koncentryczno-symetryczny układ powracających w wariantowo odmiennej postaci pytań, argumentów i konkluzji podejmowanych na coraz wyższym poziomie literackiego doświadczenia emocjonalno-patriotycznego, osiągającego wysoki stopień ekspresji.
Podstawowymi dla zrozumienia patriotyzmu Dum są kategorie przestrzenne. Zaborowski jako „wieszcz Miodoboru", wykreował tu wizję Miodoborów jako „twierdzy" i „Arkadii" zarazem. Dumy cechuje poczucie pozytywnie waloryzowanego zamknięcia w obrębie Podola. Stanowiły one
temat walk polsko-tureckich końca XVII w., ilustrując faktycznie sytuację porozbiorowej niewoli. Tę aktualność Dum bezbłędnie odczytali współcześni. Powstanie wchodzące w skład cyklu popularne było w roku 1831.<br> Cechą Dum jest zastosowana tu retoryka emocjonalna, przede wszystkim powtórzenie emocjonalne. Całość stanowi koncentryczno-symetryczny układ powracających w wariantowo odmiennej postaci pytań, argumentów i konkluzji podejmowanych na coraz wyższym poziomie literackiego doświadczenia emocjonalno-patriotycznego, osiągającego wysoki stopień ekspresji.<br> Podstawowymi dla zrozumienia patriotyzmu Dum są kategorie przestrzenne. Zaborowski jako &#132;wieszcz Miodoboru", wykreował tu wizję Miodoborów jako &#132;twierdzy" i &#132;Arkadii" zarazem. Dumy cechuje poczucie pozytywnie waloryzowanego zamknięcia w obrębie Podola. Stanowiły one
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego