Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
Znaczną rolę należy także przypisać Ministerstwu Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. Trzeba podkreślić, że kodeks pracy wprowadził tylko nieliczne zmiany w stosunku do uregulowania dokonanego w ustawie z 29. IV. 1969 o pracowniczych urlopach wypoczynkowych przyjmując poprzedni stan prawny.
Jak trafnie podkreśla Jan Brol prawo do urlopu wypoczynkowego zagwarantowanego w art. 152 k. p. przysługuje "pracownikowi", a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania. Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje z mocy prawa (bez względu na wolę stron). Trafnie zatem przyjął Sąd Najwyższy, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.
Problematykę
Znaczną rolę należy także przypisać Ministerstwu Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. Trzeba podkreślić, że kodeks pracy wprowadził tylko nieliczne zmiany w stosunku do uregulowania dokonanego w ustawie z 29. IV. 1969 o pracowniczych urlopach wypoczynkowych przyjmując poprzedni stan prawny. <br> Jak trafnie podkreśla Jan Brol prawo do urlopu wypoczynkowego zagwarantowanego w art. 152 k. p. przysługuje "pracownikowi", a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania. Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje z mocy prawa (bez względu na wolę stron). Trafnie zatem przyjął Sąd Najwyższy, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. <br> Problematykę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego