Typ tekstu: Książka
Autor: Bendyk Edwin
Tytuł: Zatruta studnia
Rok: 2002
z każdym. Cairncross wymienia aż dwadzieścia dziewięć różnych skutków uśmiercenia odległości, które prowadzą do wniosku ostatniego, trzydziestego: Globalny Pokój. Ponieważ kraje staną się bardziej ekonomicznie powiązane, a globalny handel i zagraniczne inwestycje będą rosły, ludzie będą porozumiewać się z coraz mniejszym skrępowaniem i więcej będą uczyć się o ideach oraz aspiracjach istot ludzkich w innych częściach świata. W efekcie rosnąć będzie zrozumienie, promując tolerancję, a w końcu i światowy pokój.
Czy przyszłość nas potrzebuje?
Globalny pokój jest dobry, ale trudno się łudzić, że gdy tylko zostanie osiągnięty, postęp techniki zwolni. Wprost przeciwnie. Marsz Człowieka przez historię to stopniowe uwalnianie się spod
z każdym. Cairncross wymienia aż dwadzieścia dziewięć różnych skutków uśmiercenia odległości, które prowadzą do wniosku ostatniego, trzydziestego: Globalny Pokój. Ponieważ kraje staną się bardziej ekonomicznie powiązane, a globalny handel i zagraniczne inwestycje będą rosły, ludzie będą porozumiewać się z coraz mniejszym skrępowaniem i więcej będą uczyć się o ideach oraz aspiracjach istot ludzkich w innych częściach świata. W efekcie rosnąć będzie zrozumienie, promując tolerancję, a w końcu i światowy pokój.&lt;/&gt;<br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Czy przyszłość nas potrzebuje?&lt;/&gt;<br>Globalny pokój jest dobry, ale trudno się łudzić, że gdy tylko zostanie osiągnięty, postęp techniki zwolni. Wprost przeciwnie. Marsz Człowieka przez historię to stopniowe uwalnianie się spod
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego