Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Ilustrowany
Nr: 39
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1934
Litwy w r. 1923 stał się członkiem trybunału międzynarodowego w Hadze, gdzie m. in. bronił suwerennych praw litewskich do Kłajpedy.
Poza rektorem Roemerem w uniwersytecie wykłada kilku zaledwie Polaków. Prof. Wł. Szyłkarski zajmuje katedrę literatury klasycznej, Marja z Rudzińskich Arcimowiczowa jest docentką wschodu i egiptologji, A. I. Weryha-Darewski - starszy asystent przy katedrze prawa finansowego, wreszcie od r. 1932, p. Helena Szwejkowska, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która po ustąpieniu prof. J. A. Herbaczewskiego objęła lektorat języka i literatury polskiej. Pani Szwejkowska jest jedynym w Kownie profesorem, wykładającym po polsku.
Uwagę zwraca wśród profesorów ogromny procent cudzoziemców: Rosjanie, Niemcy, Czesi, Szwajcarzy, Łotysze, Włosi
Litwy w r. 1923 stał się członkiem trybunału międzynarodowego w Hadze, gdzie m. in. bronił suwerennych praw litewskich do Kłajpedy.<br>Poza rektorem Roemerem w uniwersytecie wykłada kilku zaledwie Polaków. Prof. Wł. Szyłkarski zajmuje katedrę literatury klasycznej, Marja z Rudzińskich Arcimowiczowa jest docentką wschodu i egiptologji, A. I. Weryha-Darewski - starszy asystent przy katedrze prawa finansowego, wreszcie od r. 1932, p. Helena Szwejkowska, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która po ustąpieniu prof. J. A. Herbaczewskiego objęła lektorat języka i literatury polskiej. Pani Szwejkowska jest jedynym w Kownie profesorem, wykładającym po polsku.<br>Uwagę zwraca wśród profesorów ogromny procent cudzoziemców: Rosjanie, Niemcy, Czesi, Szwajcarzy, Łotysze, Włosi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego