Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
księgi cytat jest fragmentem bardzo dawnego poematu narodowego, opisującego walkę i zwycięstwo Jozuego, wskazuje on zarazem, że Jozue zdobywał centralne tereny wyżynne ,,obiecanej ziemi", czyli dzisiejszej Palestyny. Kontekst tego cytatu mówi, że Jozue idąc na pomoc Gibeonitom, po forsownym nocnym pochodzie, zaatakował niespodzianie w marszu Amorytów i dzięki temu, że atak jego zbiegł się z gwałtowną burzą, zadał im druzgocącą klęskę. Sam zaś cytat tłumaczy się dziś jako metaforę, mającą dowieść, że nawet natura pomagała mu w walce z wrogami. Uważa się, że był to cytat poetycki, który miał podkreślić niezwykłą moc Jahwe, udzielającego pomocy swemu ludowi. Uważano też, że cytat
księgi cytat jest fragmentem bardzo dawnego poematu narodowego, opisującego walkę i zwycięstwo Jozuego, wskazuje on zarazem, że Jozue zdobywał centralne tereny wyżynne ,,obiecanej ziemi", czyli dzisiejszej Palestyny. Kontekst tego cytatu mówi, że Jozue idąc na pomoc Gibeonitom, po forsownym nocnym pochodzie, zaatakował niespodzianie w marszu Amorytów <page nr= 83> i dzięki temu, że atak jego zbiegł się z gwałtowną burzą, zadał im druzgocącą klęskę. Sam zaś cytat tłumaczy się dziś jako metaforę, mającą dowieść, że nawet natura pomagała mu w walce z wrogami. Uważa się, że był to cytat poetycki, który miał podkreślić niezwykłą moc Jahwe, udzielającego pomocy swemu ludowi. Uważano też, że cytat
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego