Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
nie zalecanym. Co więcej, należy przeciwstawić się ewentualnemu upowszechnieniu takiego obrazu badacza - "erudyty". Niestety, obserwujemy, iż taki obraz "naukowego" funkcjonowania badaczy znajduje dość duże wzięcie wśród nich samych. Wydaje się on zaprzeczeniem skostnienia teoretycznego i świadectwem swoiście rozumianych kompetencji zawodowych. Zatem jakie jest modelowe ujęcie powiązań między: (a) teoriami i (b) narzędziami badawczymi? Spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć.

Zanim badacz zacznie posługiwać się językiem określonej teorii i stosować określone narzędzia badawcze, musi najpierw dokonać wyboru natury bardziej podstawowej, bo filozoficznej. Musi bowiem dokonać wyboru pewnego modelu świata odpowiadając na pytanie o zakładaną przez siebie ontologię (pytanie: "Jaka jest natura rzeczywistości?") i
nie zalecanym. Co więcej, należy przeciwstawić się ewentualnemu upowszechnieniu takiego obrazu badacza - "erudyty". Niestety, obserwujemy, iż taki obraz "naukowego" funkcjonowania badaczy znajduje dość duże wzięcie wśród nich samych. Wydaje się on zaprzeczeniem skostnienia teoretycznego i świadectwem swoiście rozumianych kompetencji zawodowych. Zatem jakie jest modelowe ujęcie powiązań między: (a) teoriami i (b) narzędziami badawczymi? Spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć.<br><br>Zanim badacz zacznie posługiwać się językiem określonej teorii i stosować określone narzędzia badawcze, musi najpierw dokonać wyboru natury bardziej podstawowej, bo filozoficznej. Musi bowiem dokonać wyboru pewnego modelu świata odpowiadając na pytanie o zakładaną przez siebie ontologię (pytanie: "Jaka jest natura rzeczywistości?") i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego