Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
tradycyjnej, reakcję na "lokalne" (wewnątrzorganizacyjne) czynniki, a w znacznie mniejszym stopniu reakcję na zmiany w otoczeniu firmy. W związku z tym, ważnym wnioskiem wynikającym z analizy behawioralnej jest stwierdzenie, że różne organizacje "produkują" różne decyzje, a tryb ich podejmowania ma istotny wpływ na ich treść. Wielkie firmy muszą, według teorii behawioralnej, wypracować pewne standardowe reguły i procedury podejmowania decyzji. Te reguły i procedury powstają w drodze kompromisów między różnymi grupami oraz punktami widzenia, a ponadto mają tendencję do utrwalania się. Utrudnia to wybory optymalne i sprzyja zachowawczej (konserwatywnej) polityce, co oznacza m.in. skłonność do unikania ryzyka. Małe firmy, mniej podatne
tradycyjnej, reakcję na "lokalne" (wewnątrzorganizacyjne) czynniki, a w znacznie mniejszym stopniu reakcję na zmiany w otoczeniu firmy. W związku z tym, ważnym wnioskiem wynikającym z analizy behawioralnej jest stwierdzenie, że różne organizacje "produkują" różne decyzje, a tryb ich podejmowania ma istotny wpływ na ich treść. Wielkie firmy muszą, według teorii behawioralnej, wypracować pewne standardowe reguły i procedury podejmowania decyzji. Te reguły i procedury powstają w drodze kompromisów między różnymi grupami oraz punktami widzenia, a ponadto mają tendencję do utrwalania się. Utrudnia to wybory optymalne i sprzyja zachowawczej (konserwatywnej) polityce, co oznacza m.in. skłonność do unikania ryzyka. Małe firmy, mniej podatne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego