Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
zachowań.
b) Rozpoznanie predyspozycji (uwarunkowań wewnętrznych)
1) demograficznych (wiek, płeć, stan zdrowia, stan rodzinny) metodami wywiadu bezpośredniego lub ankietowego;
2) społeczno-kulturowych (wykształcenie, zainteresowania, miejsca w grupach społecznych itp.) metodami wywiadu bezpośredniego lub ankietowego;
3) psychicznych (postaw, charakteru osobowości, oczekiwań itp.) metodami wywiadu bezpośredniego.
c) Analiza zachowań osobniczych
1) reakcji behawioralnych na oddziaływanie bodźców bezwarunkowych (reaktywności wrodzonej) w rozbiciu na typy bodźców-reakcji - metodami obserwacji bezpośredniej w sytuacjach naturalnych lub celowo sprowokowanych;
2) reakcji nabytych uwarunkowanych czynnikami społeczno-kulturowymi wyniesionymi z miejsca zamieszkania jako efekt treningu społeczno-kulturowego i przyjmowanych wzorców zachowań - metodami obserwacji bezpośredniej, ankietowej itp.;
3) synteza zachowań osobniczych
zachowań.<br>b) Rozpoznanie predyspozycji (uwarunkowań wewnętrznych)<br>1) demograficznych (wiek, płeć, stan zdrowia, stan rodzinny) metodami wywiadu bezpośredniego lub ankietowego;<br>2) społeczno-kulturowych (wykształcenie, zainteresowania, miejsca w grupach społecznych itp.) metodami wywiadu bezpośredniego lub ankietowego;<br>3) psychicznych (postaw, charakteru osobowości, oczekiwań itp.) metodami wywiadu bezpośredniego.<br>c) Analiza zachowań osobniczych<br>1) reakcji behawioralnych na oddziaływanie bodźców bezwarunkowych (reaktywności wrodzonej) w rozbiciu na typy bodźców-reakcji - metodami obserwacji bezpośredniej w sytuacjach naturalnych lub celowo sprowokowanych;<br>2) reakcji nabytych uwarunkowanych czynnikami społeczno-kulturowymi wyniesionymi z miejsca zamieszkania jako efekt treningu społeczno-kulturowego i przyjmowanych wzorców zachowań - metodami obserwacji bezpośredniej, ankietowej itp.;<br>3) synteza zachowań osobniczych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego