Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
i sytuacyjnymi. Struktura postawy uwzględnia wzajemny wpływ trzech opisanych komponentów na ostateczną postać oceny obiektu oraz jej trwałość. W przypadku dominacji jednego z nich nad pozostałymi typ postawy determinowany jest przez określony komponent. Dzieli to zbiór możliwych postaw wobec obiektu na postawy oparte na komponencie kognitywnym, komponencie emocjonalnym oraz komponencie behawioralnym.
Efektywna konstrukcja przekazu reklamowego wymaga też uwzględnienia procesu zmiany postawy odbiorcy zarówno wobec desygnatów wiadomości, jak i nadawcy w czasie kolejnych ekspozycji komunikatu. Fakt ten uwzględniają modele McGuire'a oraz Fishbeina-Ajzena. W modelach tych postawa definiowana jest jako wiązka atrybutów, odnoszących się do obiektu, powiązana z istniejącymi wobec nich oczekiwaniami
i sytuacyjnymi. Struktura postawy uwzględnia wzajemny wpływ trzech opisanych komponentów na ostateczną postać oceny obiektu oraz jej trwałość. W przypadku dominacji jednego z nich nad pozostałymi typ postawy determinowany jest przez określony komponent. Dzieli to zbiór możliwych postaw wobec obiektu na postawy oparte na komponencie kognitywnym, komponencie emocjonalnym oraz komponencie behawioralnym. <br>Efektywna konstrukcja przekazu reklamowego wymaga też uwzględnienia procesu zmiany postawy odbiorcy zarówno wobec desygnatów wiadomości, jak i nadawcy w czasie kolejnych ekspozycji komunikatu. Fakt ten uwzględniają modele McGuire'a oraz Fishbeina-Ajzena. W modelach tych postawa definiowana jest jako wiązka atrybutów, odnoszących się do obiektu, powiązana z istniejącymi wobec nich oczekiwaniami
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego