Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
nadwozie koparki, należy mieć na względzie wymagania wynikające z zasad ergonomii. Zasady te są publikowane w postaci norm krajowych lub międzynarodowych. W Polsce są to normy PN-ISO mające status norm krajowych, całkowicie równoważnych odpowiednim normom międzynarodowym.
Spełnienie wymagań wynikających z zasad ergonomii ma na celu zapewnienie przyszłym użytkownikom maszyny bezpiecznych warunków pracy i obsługi. W przypadku projektowania nadwozia koparki, problematyka, o której mowa dotyczy wejść, dojść i osłon i jest ujęta w trzech normach: PN-ISO 2860:1997 Maszyny do robót ziemnych-Minimalne wymiary dostępu, PN-ISO 2867:1997 Maszyny do robót ziemnych Systemy dojść, PN-ISO 3457:1997 Maszyny
nadwozie koparki, należy mieć na względzie wymagania wynikające z zasad ergonomii. Zasady te są publikowane w postaci norm krajowych lub międzynarodowych. W Polsce są to normy PN-ISO mające status norm krajowych, całkowicie równoważnych odpowiednim normom międzynarodowym.<br>Spełnienie wymagań wynikających z zasad ergonomii ma na celu zapewnienie przyszłym użytkownikom maszyny bezpiecznych warunków pracy i obsługi. W przypadku projektowania nadwozia koparki, problematyka, o której mowa dotyczy wejść, dojść i osłon i jest ujęta w trzech normach: PN-ISO 2860:1997 Maszyny do robót ziemnych-Minimalne wymiary dostępu, PN-ISO 2867:1997 Maszyny do robót ziemnych Systemy dojść, PN-ISO 3457:1997 Maszyny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego