Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
stały się one również przedmiotem badań diagnostycznych. Nie wnikając w szczegóły techniczno-konstrukcyjne silników elektrycznych, które Czytelnik znajdzie w zamieszczonej literaturze, można przyjąć, że głównymi źródłami drgań i hałasów silnika są:
a) niewyważenie wirnika silnika elektrycznego, które może być wywołane nierównomiernym rozmieszczeniem uzwojeń, odkształceniem blach wirnika oraz promieniowymi i osiowymi biciami pakietów wykonanych z tych blach lub biciem innych elementów wirnika; przyczyną niewyważenia mogą być również łożyska;
b)hałas szczotek po powierzchni komutatora o częstotliwości podstawowej:
gdzie k - 1 , 2 , 3-wielokrotność częstotliwości kolejnych harmonicznych sił wymuszających, i - liczba płytek komutatora, n - liczba obrotów na sekundę; hałas szczotek wywołany jest najczęściej
stały się one również przedmiotem badań diagnostycznych. Nie wnikając w szczegóły techniczno-konstrukcyjne silników elektrycznych, które Czytelnik znajdzie w zamieszczonej literaturze, można przyjąć, że głównymi źródłami drgań i hałasów silnika są:<br>a) niewyważenie wirnika silnika elektrycznego, które może być wywołane nierównomiernym rozmieszczeniem uzwojeń, odkształceniem blach wirnika oraz promieniowymi i osiowymi biciami pakietów wykonanych z tych blach lub biciem innych elementów wirnika; przyczyną niewyważenia mogą być również łożyska;<br>b)hałas szczotek po powierzchni komutatora o częstotliwości podstawowej:<br>&lt;gap&gt; gdzie k - 1 , 2 , 3-wielokrotność częstotliwości kolejnych harmonicznych sił wymuszających, i - liczba płytek komutatora, n - liczba obrotów na sekundę; hałas szczotek wywołany jest najczęściej
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego