Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
chwilą zwrócenia się z takim wnioskiem przez prokuratora organ administracji jest nim związany. Z tej przyczyny musi budzić zdziwienie wypowiedź Ministra Przemysłu negująca potrzebę wszczynania postępowania dla weryfikacji decyzji, mocą których orzekano przejście na rzecz Skarbu Państwa własności małych zakładów przemysłowych. Zapatrywanie RPO w powyższej kwestii nie powinno budzić zastrzeżeń, bowiem nie ma uzasadnionych podstaw do różnicowania skutków zastosowania środków przewidzianych w ustawie oraz w k.p.a. Sytuacji przewidzianej w art. 12 pkt 6 ustawy nie należy mylić z inną, w której obywatel, wnosząc skargę do RPO, równocześnie żąda zastosowania przez ombudsmana konkretnego środka. Stanowisko Rzecznika jest tutaj równie jednoznaczne
chwilą zwrócenia się z takim wnioskiem przez prokuratora organ administracji jest nim związany. Z tej przyczyny musi budzić zdziwienie wypowiedź Ministra Przemysłu negująca potrzebę wszczynania postępowania dla weryfikacji decyzji, mocą których orzekano przejście na rzecz Skarbu Państwa własności małych zakładów przemysłowych. Zapatrywanie RPO w powyższej kwestii nie powinno budzić zastrzeżeń, bowiem nie ma uzasadnionych podstaw do różnicowania skutków zastosowania środków przewidzianych w ustawie oraz w k.p.a. Sytuacji przewidzianej w art. 12 pkt 6 ustawy nie należy mylić z inną, w której obywatel, wnosząc skargę do RPO, równocześnie żąda zastosowania przez ombudsmana konkretnego środka. <page nr=45> Stanowisko Rzecznika jest tutaj równie jednoznaczne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego