Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
upostaciowany. [...] Tym, co bytuje, jest forma".
O'nicości właściwej' ('nicości absolutnej') Heidegger pisał: "Co się zaś tyczy 'nicości właściwej', czyż nie jest to owo utajone, niemniej przeto w e w n ę t r z - n i e s p r z e c z n e pojęcie jakiejś n i c o ś c i b y t u j ą c e j". "'Nicość' jest warunkiem, który umożliwia ujawnianie się wobec ludzkiej przytomności 'bycia' jako takiego". Tak pojęta 'nicość' "nie tworzy po prostu pojęcia przeciwstawnego do pojęcia bytu". Heidegger twierdzi, że prawdziwa 'nicość' "jest czymś bardziej źródłowym niż Ťnieť i zaprzeczenie
upostaciowany. [...] Tym, co bytuje, jest forma".&lt;/&gt; <br>O'nicości właściwej' ('nicości absolutnej') Heidegger pisał: &lt;q&gt;"Co się zaś tyczy 'nicości właściwej', czyż nie jest to owo utajone, niemniej przeto w e w n ę t r z - n i e s p r z e c z n e pojęcie jakiejś n i c o ś c i b y t u j ą c e j".&lt;/&gt; "'Nicość' jest warunkiem, który umożliwia ujawnianie się wobec ludzkiej przytomności 'bycia' jako takiego". Tak pojęta 'nicość' "nie tworzy po prostu pojęcia przeciwstawnego do pojęcia bytu". Heidegger twierdzi, że prawdziwa 'nicość' "jest czymś bardziej źródłowym niż Ťnieť i zaprzeczenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego