Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
że wnioskował wedle schematu, który sam przez się (tzn. w odniesieniu do przyjętego układu) jest zawodny, lecz wnosi stąd, że układ został błędnie wyodrębniony, nie objął bowiem np. takiego zdarzenia, które właśnie jest poszukiwaną przyczyną.
c) Korzyści teoretyczne. Sprowadzenie kanonów Milla do wspólnych założeń pozwala, naszym zdaniem, lepiej ujawnić ich charakter. Nie najmniej ważny wydaje się fakt, że dopóki nie zostało to dokonane, nie wiadomo było właściwie, jakie jest źródło ich zawodności. I tak np. gdy posługujemy się Millowskimi schematami wnioskowania niewywodliwymi z założenia dotyczącego izolacji układu (np. wzory (8.1) - (8.3) lub analogiczne), a uzyskany przez nas wniosek okazuje
że wnioskował wedle schematu, który sam przez się (tzn. w odniesieniu do przyjętego układu) jest zawodny, lecz wnosi stąd, że układ został błędnie wyodrębniony, nie objął bowiem np. takiego zdarzenia, które właśnie jest poszukiwaną przyczyną.<br> c) Korzyści teoretyczne. Sprowadzenie kanonów Milla do wspólnych założeń pozwala, naszym zdaniem, lepiej ujawnić ich charakter. Nie najmniej ważny wydaje się fakt, że dopóki nie zostało to dokonane, nie wiadomo było właściwie, jakie jest źródło ich zawodności. I tak np. gdy posługujemy się Millowskimi schematami wnioskowania niewywodliwymi z założenia dotyczącego izolacji układu (np. wzory (8.1) - (8.3) lub analogiczne), a uzyskany przez nas wniosek okazuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego