Typ tekstu: Książka
Autor: Petrozolin-Skowrońska Barbara
Tytuł: Przed tą nocą (Przed nocą styczniową)
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1988
że Organizacja obejmuje cały naród w trzech zaborach oraz emigrację i że porozumiewać się będzie "z narodami ościennymi, szczególnie słowiańskimi", a przede wszystkim dążyć będzie do wywołania agitacji i ruchu zbrojnego w Rosji, który by "osłabiał i neutralizował nieprzyjaciela". Porozumieniu z Rosją rewolucyjną nadawano więc charakter wojskowo-dywersyjny, a nie charakter wspólnej walki o wspólne rewolucyjne cele - jak to robił Dąbrowski.
Część programu poświęcona "formie" Organizacji porządkowała przyjęte już w pracy spiskowej struktury i zasady działania ("dziesiątki", "setki", okręgi, wydziały), nowością było tylko zwrócenie uwagi na organizację poza Królestwem Polskim - zarówno w zaborze rosyjskim, jak i w dwóch innych zaborach. Wszędzie
że Organizacja obejmuje cały naród w trzech zaborach oraz emigrację i że porozumiewać się będzie "&lt;q&gt;z narodami ościennymi, szczególnie słowiańskimi&lt;/&gt;", a przede wszystkim dążyć będzie do wywołania agitacji i ruchu zbrojnego w Rosji, który by "&lt;q&gt;osłabiał i neutralizował nieprzyjaciela&lt;/&gt;". Porozumieniu z Rosją rewolucyjną nadawano więc charakter wojskowo-dywersyjny, a nie charakter wspólnej walki o wspólne rewolucyjne cele - jak to robił Dąbrowski.<br>Część programu poświęcona "formie" Organizacji porządkowała przyjęte już w pracy spiskowej struktury i zasady działania ("dziesiątki", "setki", okręgi, wydziały), nowością było tylko zwrócenie uwagi na organizację poza Królestwem Polskim - zarówno w zaborze rosyjskim, jak i w dwóch innych zaborach. Wszędzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego