Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
objawiający się zanikiem zdolności logicznego myślenia, powstawania złudzeń i halucynacji). Innym czynnikiem powodującym zakłócenia typu somatycznego jest wiek obserwatora. Wyróżnia się trzy okresy życia, w których proces percepcji przebiega odmiennie: dziecięcy, dojrzały i starczy. Postrzeganie w okresie dziecięcym, kiedy pole asocjacyjne mózgu dopiero się formuje musi mieć - siłą rzeczy - odmienny charakter. Dziecko, zwłaszcza do lat pięciu, nie rozumie perspektywy, inaczej też widzi barwy i nie kojarzy ich z fakturą. Stopniowo jego układ asocjacyjny się utrwala, a postrzeganie nabiera cech właściwych ludziom dorosłym, z tym, że jest ono bardziej spontaniczne, podległe fantazji i nieoczekiwanym skojarzeniom. W wieku dojrzałym somatyczne tło postrzegania jest
objawiający się zanikiem zdolności logicznego myślenia, powstawania złudzeń i halucynacji). Innym czynnikiem powodującym zakłócenia typu somatycznego jest wiek obserwatora. Wyróżnia się trzy okresy życia, w których proces percepcji przebiega odmiennie: dziecięcy, dojrzały i starczy. Postrzeganie w okresie dziecięcym, kiedy pole asocjacyjne mózgu dopiero się formuje musi mieć - siłą rzeczy - odmienny charakter. Dziecko, zwłaszcza do lat pięciu, nie rozumie perspektywy, inaczej też widzi barwy i nie kojarzy ich z fakturą. Stopniowo jego układ asocjacyjny się utrwala, a postrzeganie nabiera cech właściwych ludziom dorosłym, z tym, że jest ono bardziej spontaniczne, podległe fantazji i nieoczekiwanym skojarzeniom. W wieku dojrzałym somatyczne tło postrzegania jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego