Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
cenie. Ich konsumpcja ma charakter indywidualny i wiąże się z przeniesieniem własności na nabywcę dobra, co oznacza "wyłączenie" tego dobra z konsumpcji innych osób.
Natomiast dobra publiczne są to towary i usługi świadczone przez państwo i inne związki publicznoprawne na zasadach powszechnej dostępności (dla wszystkich osób), przy odpłatności nie mającej charakteru jednakowej ceny, lecz zróżnicowanych świadczeń podatkowych i niepodatkowych. Związek między płaceniem podatków i opłat, czyli swego rodzaju ceny, a świadczeniem dóbr publicznych nie jest bezpośredni, jak przy dobrach prywatnych. Nie mamy tu również do czynienia z zasadą "wyłączenia", ponieważ konsumpcja dobra publicznego przez jedną osobę nie wyklucza możliwości korzystania z
cenie. Ich konsumpcja ma charakter indywidualny i wiąże się z przeniesieniem własności na nabywcę dobra, co oznacza "wyłączenie" tego dobra z konsumpcji innych osób.<br>Natomiast dobra publiczne są to towary i usługi świadczone przez państwo i inne związki publicznoprawne na zasadach powszechnej dostępności (dla wszystkich osób), przy odpłatności nie mającej charakteru jednakowej ceny, lecz zróżnicowanych świadczeń podatkowych i niepodatkowych. Związek między płaceniem podatków i opłat, czyli swego rodzaju ceny, a świadczeniem dóbr publicznych nie jest bezpośredni, jak przy dobrach prywatnych. Nie mamy tu również do czynienia z zasadą "wyłączenia", ponieważ konsumpcja dobra publicznego przez jedną osobę nie wyklucza możliwości korzystania z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego