Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 25
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
i racjonalniej zagospodarowywać wysoczyznę kaszubską na cele turystyczno-wypoczynkowe. Jest to także ważne z punktu widzenia troski o los przyszłych pokoleń.
Należy się spodziewać, że opracowywanie alternatyw rozwojowych będzie jednym z atutów nauki wybrzeżowej, uwrażliwionej na wszystko, co się dzieje na styku morza z lądem. Już obecnie w decyzjach o charakterze makroregionalnym bierze się pod uwagę sugestie naukowe mówiące o tym, że w ekonomice jutra rygorystycznie musimy przestrzegać równowagi między środowiskiem sztucznym a naturalnym, przyrodniczym.
Ważne jest i to, że klimat sprzyjający realizacji nadrzędnych potrzeb społecznych współtworzy ideowo zaangażowana opinia publiczna. Ambicje, aby współdecydować, pomagać po obywatelsku w rozwiązywaniu spraw tak
i racjonalniej zagospodarowywać wysoczyznę kaszubską na cele turystyczno-wypoczynkowe. Jest to także ważne z punktu widzenia troski o los przyszłych pokoleń. <br>Należy się spodziewać, że opracowywanie alternatyw rozwojowych będzie jednym z atutów nauki wybrzeżowej, uwrażliwionej na wszystko, co się dzieje na styku morza z lądem. Już obecnie w decyzjach o charakterze makroregionalnym bierze się pod uwagę sugestie naukowe mówiące o tym, że w ekonomice jutra rygorystycznie musimy przestrzegać równowagi między środowiskiem sztucznym a naturalnym, przyrodniczym. <br>Ważne jest i to, że klimat sprzyjający realizacji nadrzędnych potrzeb społecznych współtworzy ideowo zaangażowana opinia publiczna. Ambicje, aby współdecydować, pomagać po obywatelsku w rozwiązywaniu spraw tak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego