Typ tekstu: Książka
Autor: Włodarczyk Jarosław
Tytuł: Wędrówki niebieskie
Rok: 1999
im bliżej horyzontu znajduje się obserwowane ciało niebieskie. Widać to doskonale tuż przed zachodem Słońca: tarcza Słońca wydaje się spłaszczona właśnie dlatego, że jej górny brzeg ulega mniejszej refrakcji niż brzeg dolny (czyli brzeg dolny zostaje przesunięty na większą wysokość względem horyzontu niż brzeg górny). Kiedy górny brzeg tarczy Słońca chowa się za horyzontem, jego wysokość wynosi 0°. W rzeczywistości górny brzeg słonecznej tarczy znajduje się w tym czasie pod horyzontem, mając ujemną wysokość. Z definicji refrakcji wynika, że wysokość ta, ze znakiem dodatnim, równa jest wówczas wielkości refrakcji. Na tym polega idea pomiaru refrakcji, wykorzystana przez Bradleya E. Schaefera.

Teorie
im bliżej horyzontu znajduje się obserwowane ciało niebieskie. Widać to doskonale tuż przed zachodem Słońca: tarcza Słońca wydaje się spłaszczona właśnie dlatego, że jej górny brzeg ulega mniejszej refrakcji niż brzeg dolny (czyli brzeg dolny zostaje przesunięty na większą wysokość względem horyzontu niż brzeg górny). Kiedy górny brzeg tarczy Słońca chowa się za horyzontem, jego wysokość wynosi 0°. W rzeczywistości górny brzeg słonecznej tarczy znajduje się w tym czasie pod horyzontem, mając ujemną wysokość. Z definicji refrakcji wynika, że wysokość ta, ze znakiem dodatnim, równa jest wówczas wielkości refrakcji. Na tym polega idea pomiaru refrakcji, wykorzystana przez Bradleya E. Schaefera.<br><br>Teorie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego