Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczyli w badaniach cmentarzyska. Badania zostały wznowiono w 2002 roku i są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Do chwili obecnej na cmentarzysku zlokalizowano ponad 400 obiektów oraz określono częściowo zasięg cmentarzyska.
Ludność kultury wielbarskiej, zamieszkująca w II-III wieku po Chrystusie malownicze tereny w okolicach Krosna, chowała swoich zmarłych w obrządku birytualnym - część zmarłych chowano w obrządku szkieletowym, zaś część w obrządku ciałopalnym popielnicowym. Jako miejsce pochówku swoich zmarłych wybrano niewielkie wyniesienie - piaszczystą wydmę na tarasie nadzalewowej rzeki Wąska. Dlaczego? Odpowiedzi na pytania takie jak to nie są znane archeologom.
Obiekty zlokalizowane są na głębokości od 40
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczyli w badaniach cmentarzyska. Badania zostały wznowiono w 2002 roku i są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Do chwili obecnej na cmentarzysku zlokalizowano ponad 400 obiektów oraz określono częściowo zasięg cmentarzyska. <br>Ludność kultury wielbarskiej, zamieszkująca w II-III wieku po Chrystusie malownicze tereny w okolicach Krosna, chowała swoich zmarłych w obrządku birytualnym - część zmarłych chowano w obrządku szkieletowym, zaś część w obrządku ciałopalnym popielnicowym. Jako miejsce pochówku swoich zmarłych wybrano niewielkie wyniesienie - piaszczystą wydmę na tarasie nadzalewowej rzeki Wąska. Dlaczego? Odpowiedzi na pytania takie jak to nie są znane archeologom. <br>Obiekty zlokalizowane są na głębokości od 40
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego