Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 31.05
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
w związku z jego bezpotomną śmiercią byli powołani do spadku. Prawo do niego mają osoby należące do tej grupy także wówczas, gdy otrzymały od spadkodawcy mniej niż wynosi zachowek, oraz dzieci (wnuki, prawnuki) wydziedziczonego spadkobiercy ustawowego. Zachowek wynosi, w zależności od sytuacji osobistej uprawnionego, 2/3 albo 1/2 tego, co by mu przypadło, gdyby nie testament.
W uzasadnieniu uchwały NSA zaznaczył jednocześnie, że jeśli prawo podatkowe posługuje się pojęciami z innych dziedzin prawa, w tym cywilnego, a samo ich nie wyjaśnia, należy im nadawać takie znaczenie, jakie mają w tych dziedzinach. Nie mogło to jednak prowadzić do wniosków innych niż przyjęte
w związku z jego bezpotomną śmiercią byli powołani do spadku. Prawo do niego mają osoby należące do tej grupy także wówczas, gdy otrzymały od spadkodawcy mniej niż wynosi zachowek, oraz dzieci (wnuki, prawnuki) wydziedziczonego spadkobiercy ustawowego. Zachowek wynosi, w zależności od sytuacji osobistej uprawnionego, 2/3 albo 1/2 tego, co by mu przypadło, gdyby nie testament. <br>W uzasadnieniu uchwały &lt;name type="org"&gt;NSA&lt;/name&gt; zaznaczył jednocześnie, że jeśli prawo podatkowe posługuje się pojęciami z innych dziedzin prawa, w tym cywilnego, a samo ich nie wyjaśnia, należy im nadawać takie znaczenie, jakie mają w tych dziedzinach. Nie mogło to jednak prowadzić do wniosków innych niż przyjęte
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego