Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.20 (8)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
ocenić aktualny stan oskrzeli. Szacuje się, że 80-90 proc. chorych nie umierałoby, gdyby umieli korzystać z pikflometru. Astma - podobnie jak cukrzyca - stała się epidemią naszych czasów. Cierpi na nią 100-180 mln osób. Choruje na nią co dwudziesty Polak, coraz częściej dzieci i młodzież. Jeśli na astmę zapadnie młody człowiek, jest przekonany, że wiąże się to z ograniczeniem jego dotychczasowych swobód i zmianą zainteresowań. Powszechne jest bowiem przekonanie, że choroba ta uniemożliwia jakikolwiek wysiłek fizyczny. - Dzieci rezygnują z uprawiania sportu, uciekają z lekcji wf. Tymczasem ruch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. Leczenie musi choremu dać szansę na powrót do
ocenić aktualny stan oskrzeli. Szacuje się, że 80-90 proc. chorych nie umierałoby, gdyby umieli korzystać z pikflometru. Astma - podobnie jak cukrzyca - stała się epidemią naszych czasów. Cierpi na nią 100-180 mln osób. Choruje na nią co dwudziesty Polak, coraz częściej dzieci i młodzież. Jeśli na astmę zapadnie młody człowiek, jest przekonany, że wiąże się to z ograniczeniem jego dotychczasowych swobód i zmianą zainteresowań. Powszechne jest bowiem przekonanie, że choroba ta uniemożliwia jakikolwiek wysiłek fizyczny. - Dzieci rezygnują z uprawiania sportu, uciekają z lekcji wf. Tymczasem ruch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. Leczenie musi choremu dać szansę na powrót do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego