Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
culteranismo, z zewnętrznymi objawami manieryzmu, a nie z manieryzmem rozumianym szeroko jako kryzys myśli humanistycznej. Nie będziemy ponad potrzebę mnożyć teoretycznych terminów; wystarczy, że zachowamy termin "konceptyzm". Warto jednak odnotować, że culteranismo był prądem poszukującym elegancji języka, konceptyzm zaś - elegancji myśli. Tak czy inaczej konceptyzm był odejściem od humanistycznej zasady decorum jako uzgodnienia wysokości stylu z pozaliterackim walorem przedmiotu.
Przykładem poszukiwania elegancji myśli niech będzie fragment Pieśni I, typowy okaz popetrarkistowskiego erotyku:

I przecz-że wzdy Kupido tak mocnie hartujesz
Tę strzałę w ogniu krwawym? na co ją gotujesz?
Albo nie wiesz - me serce będąc tak strapione,
Nie dziw, jeśli od
culteranismo, z zewnętrznymi objawami manieryzmu, a nie z manieryzmem rozumianym szeroko jako kryzys myśli humanistycznej. Nie będziemy ponad potrzebę mnożyć teoretycznych terminów; wystarczy, że zachowamy termin "konceptyzm". Warto jednak odnotować, że culteranismo był prądem poszukującym elegancji języka, konceptyzm zaś - elegancji myśli. Tak czy inaczej konceptyzm był odejściem od humanistycznej zasady decorum jako uzgodnienia wysokości stylu z pozaliterackim walorem przedmiotu.<br>Przykładem poszukiwania elegancji myśli niech będzie fragment Pieśni I, typowy okaz popetrarkistowskiego erotyku:<br><br>&lt;q&gt;I przecz-że wzdy Kupido tak mocnie hartujesz<br>Tę strzałę w ogniu krwawym? na co ją gotujesz?<br>Albo nie wiesz - me serce będąc tak strapione,<br>Nie dziw, jeśli od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego