Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
Następnie tekst należy przeczytać ponownie i usunąć wszystko, co zbędne.
Wielu praktyków twierdzi, że teksty dłuższe od 10 do 12 zdań prostych mogą odstraszać odbiorcę. Chociaż warstwa tekstowa przekazu z reguły rozwijana jest w pełni dopiero w tej fazie kampanii, w której najważniejszą funkcję komunikatu pełni jego wartość wyjaśniająca, ryzyko dekoncentracji uwagi odbiorcy w trakcie percepcji przekazu reklamowego staje się

zdecydowanie mniejsze, jednak nie zanika zupełnie. Nawet w informacyjnej fazie kampanii tekst reklamowy nie uwalnia się z zakłóceń odbioru. Jego jasność i przystępność są cechami, których nie sposób przecenić. Granicę przystępności argumentacji werbalnej stanowi ryzyko zanikania funkcji informacyjnej tekstu, a więc
Następnie tekst należy przeczytać ponownie i usunąć wszystko, co zbędne. <br>Wielu praktyków twierdzi, że teksty dłuższe od 10 do 12 zdań prostych mogą odstraszać odbiorcę. Chociaż warstwa tekstowa przekazu z reguły rozwijana jest w pełni dopiero w tej fazie kampanii, w której najważniejszą funkcję komunikatu pełni jego wartość wyjaśniająca, ryzyko dekoncentracji uwagi odbiorcy w trakcie percepcji przekazu reklamowego staje się <br>&lt;page nr=164&gt;<br>zdecydowanie mniejsze, jednak nie zanika zupełnie. Nawet w informacyjnej fazie kampanii tekst reklamowy nie uwalnia się z zakłóceń odbioru. Jego jasność i przystępność są cechami, których nie sposób przecenić. Granicę przystępności argumentacji werbalnej stanowi ryzyko zanikania funkcji informacyjnej tekstu, a więc
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego