Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
kolumnie umieszczonych jest 10 tac sitowych z adsorbentem. Do kolumny doprowadzano ścieki z pirolizy w ilości 15 m3/h z zawartością smoły 0,55,9g/l. Zdolność sorpcyjna pianki jest bardzo duża i wynosi 15g/g. Zawartość smoły w ściekach oczyszczonych zmniejsza się do 5g/m3. Piankę można regenerować przez destylację lub ekstrakcję lub można spalać bez regeneracji.
Inne zastosowanie pianki poliuretanowej do oczyszczania ścieków rafineryjnych przedstawiono na rys.4.8. Jest to wielosekcyjny separator olejów, którego ostatnia komora wypełniona jest pianką o rozmiarach granulek 530mm. Filtr ma wydajność 400 m3/h. Ścieki dopływają do filtru przez okno wlotowe 2 i
kolumnie umieszczonych jest 10 tac sitowych z adsorbentem. Do kolumny doprowadzano ścieki z pirolizy w ilości 15 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/h z zawartością smoły 0,55,9g/l. Zdolność sorpcyjna pianki jest bardzo duża i wynosi 15g/g. Zawartość smoły w ściekach oczyszczonych zmniejsza się do 5g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Piankę można regenerować przez destylację lub ekstrakcję lub można spalać bez regeneracji.<br>Inne zastosowanie pianki poliuretanowej do oczyszczania ścieków rafineryjnych przedstawiono na rys.4.8. Jest to wielosekcyjny separator olejów, którego ostatnia komora wypełniona jest pianką o rozmiarach granulek 530mm. Filtr ma wydajność 400 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/h. Ścieki dopływają do filtru przez okno wlotowe 2 i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego