Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
ojczyzny obiecywano jedynie pośmiertną sławę u rodaków, natomiast w życiu doczesnym musieli być stale gotowi na więzienia, tortury i zesłania, czy nawet śmierć na placu boju. W najlepszym zaś razie na ciągłą dyskryminację, wyrażającą się w traktowaniu polskich patriotów jak obywateli drugiej kategorii.
Najważniejsza jest Rzeczpospolita Wypominanie szlachcie przez Skargę dobrodziejstw, w jakie za sprawą króla i ojczyzny opływa, miało na celu skłonienie tej warstwy do zgody na wzmocnienie władzy monarszej. Tymczasem po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów zaczął się w ideologii politycznej szlachty radykalny zwrot, którego znaczenie doceniono w pełni dopiero po prawie czterystu latach. Współcześni nam historycy zwracają uwagę, iż miejsce
ojczyzny obiecywano jedynie pośmiertną sławę u rodaków, natomiast w życiu doczesnym musieli być stale gotowi na więzienia, tortury i zesłania, czy nawet śmierć na placu boju. W najlepszym zaś razie na ciągłą dyskryminację, wyrażającą się w traktowaniu polskich patriotów jak obywateli drugiej kategorii.<br>Najważniejsza jest Rzeczpospolita Wypominanie szlachcie przez Skargę dobrodziejstw, w jakie za sprawą króla i ojczyzny opływa, miało na celu skłonienie tej warstwy do zgody na wzmocnienie władzy monarszej. Tymczasem po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów zaczął się w ideologii politycznej szlachty radykalny zwrot, którego znaczenie doceniono w pełni dopiero po prawie czterystu latach. Współcześni nam historycy zwracają uwagę, iż miejsce
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego