Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
6%
4 - poza aglomeracjami i ośrodkami miejsko-przemysłowymi 9 mln osób - 23,7%
Z powyższego zestawienia wynika, że największa koncentracja ludności nastąpi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, które prawie podwoją swoje zaludnienie. Dlatego przede wszystkim należy zająć się aglomeracjami (por. mapa nr 9).
Zmiany w sieci aglomeracji. Pęd do posiadania własnych domów jednorodzinnych i posiadanie samochodu wywrze decydujący wpływ na rozwój aglomeracji miejsko-przemysłowych. Obszary przez nie zajęte ulegną znacznemu rozszerzeniu (z 8,6% do około 20%), a równocześnie nastąpi rozrzedzenie ich zabudowy, przede wszystkim w strefach podmiejskich, które staną się znacznie rozleglejsze. Przyrost ludności w aglomeracjach nastąpi poprzez napływ ludności spoza
6%<br>4 - poza aglomeracjami i ośrodkami miejsko-przemysłowymi 9 mln osób - 23,7%<br> Z powyższego zestawienia wynika, że największa koncentracja ludności nastąpi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, które prawie podwoją swoje zaludnienie. Dlatego przede wszystkim należy zająć się aglomeracjami (por. mapa nr 9)&lt;page nr=11&gt;.<br> Zmiany w sieci aglomeracji. Pęd do posiadania własnych domów jednorodzinnych i posiadanie samochodu wywrze decydujący wpływ na rozwój aglomeracji miejsko-przemysłowych. Obszary przez nie zajęte ulegną znacznemu rozszerzeniu (z 8,6% do około 20%), a równocześnie nastąpi rozrzedzenie ich zabudowy, przede wszystkim w strefach podmiejskich, które staną się znacznie rozleglejsze. Przyrost ludności w aglomeracjach nastąpi poprzez napływ ludności spoza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego