Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
poetę okolicznościowego, pominął milczeniem tak ważne i zarazem inspirujące wydarzenia w życiu kraju oraz w swym własnym życiu, jak Sejm Czteroletni i uchwalenie Konstytucji 3 maja, wojna z Rosją w roku 1792, insurekcja kościuszkowska, ostatni rozbiór Polski, śmierć ojca czy wreszcie wyjątkowo boleśnie przeżytą śmierć ukochanej żony i córeczki.
Zachowany dorobek, choć cechuje się poprawnością języka i stylu, znaczną rozmaitością środków wyrazu i układów wersyfikacyjnych oraz dużą sprawnością warsztatową autora, nie wykracza jednak na ogół poza obowiązującą ówcześnie konwencję poetycką i nie zawiera ani nowych przemyśleń, ani nowych propozycji artystycznych. Dwa z napisanych podówczas wierszy mają wszakże istotne znaczenie dla biografii
poetę okolicznościowego, pominął milczeniem tak ważne i zarazem inspirujące wydarzenia w życiu kraju oraz w swym własnym życiu, jak Sejm Czteroletni i uchwalenie Konstytucji 3 maja, wojna z Rosją w roku 1792, insurekcja kościuszkowska, ostatni rozbiór Polski, śmierć ojca czy wreszcie wyjątkowo boleśnie przeżytą śmierć ukochanej żony i córeczki.<br> Zachowany dorobek, choć cechuje się poprawnością języka i stylu, znaczną rozmaitością środków wyrazu i układów wersyfikacyjnych oraz dużą sprawnością warsztatową autora, nie wykracza jednak na ogół poza obowiązującą ówcześnie konwencję poetycką i nie zawiera ani nowych przemyśleń, ani nowych propozycji artystycznych. Dwa z napisanych podówczas wierszy mają wszakże istotne znaczenie dla biografii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego