Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Rok powstania: 1964
który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności.
§ 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.

DZIAŁ III
Stosunki majątkowe między małżonkami.
Rozdział I.
Wspólność ustawowa.

Art. 31. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków.
Art. 32. § 1. Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.
§ 2. W szczególności stanowią dorobek małżonków:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę oraz za inne usługi
który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności.<br>§ 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.<br><br>&lt;tit&gt;DZIAŁ III&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Stosunki majątkowe między małżonkami.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Rozdział I.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Wspólność ustawowa.&lt;/&gt;<br><br>Art. 31. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków.<br>Art. 32. § 1. Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.<br>§ 2. W szczególności stanowią dorobek małżonków:<br>1) pobrane wynagrodzenie za pracę oraz za inne usługi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego