Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
przemian jakościowych wywołanych eksploatacją egzemplarzy produktu. Cały cykl zamyka jakość w momencie likwidacji produktu.

8 Zasada probabilistyki
U podstaw zasady probabilistyki leży powszechne zjawisko losowości zdarzeń jakościowych. Stosowanie probabilistyki polega na wszechstronnym wykorzystaniu metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w poznawaniu i kształtowaniu jakości przedmiotów. Jednym z głównych pojęć wymienionych dyscyplin naukowych jest pojęcie prawdopodobieństwa, odnoszone do zdarzeń i zmiennych losowych. Z tym pojęciem wiąże się problem niejednoznaczności i niepewności w określaniu jakościowych zdarzeń losowych. W badaniach statystycznych ustala się m.in. rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych, mierniki tendencji centralnej oraz dyspersji, estymatory parametrów, prawdziwość hipotez, funkcje korelacji i regresji.
Podstawowym założeniem
przemian jakościowych wywołanych eksploatacją egzemplarzy produktu. Cały cykl zamyka jakość w momencie likwidacji produktu.<br><br>&lt;tit&gt;8 Zasada probabilistyki&lt;/&gt;<br>U podstaw zasady probabilistyki leży powszechne zjawisko losowości zdarzeń jakościowych. Stosowanie probabilistyki polega na wszechstronnym wykorzystaniu metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w poznawaniu i kształtowaniu jakości przedmiotów. Jednym z głównych pojęć wymienionych dyscyplin naukowych jest pojęcie prawdopodobieństwa, odnoszone do zdarzeń i zmiennych losowych. Z tym pojęciem wiąże się problem niejednoznaczności i niepewności w określaniu jakościowych zdarzeń losowych. W badaniach statystycznych ustala się m.in. rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych, mierniki tendencji centralnej oraz dyspersji, estymatory parametrów, prawdziwość hipotez, funkcje korelacji i regresji.<br>Podstawowym założeniem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego