Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
jest ciągła, jeżeli zbiór jej wartości tworzy kontinuum i jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej możliwe jest znalezienie trzeciej wartości (Wolman, 1973, s. 400). Mówiąc inaczej dana zmienna jest ciągła, gdy dla różnych osób z populacji może ona przyjmować różne wartości, przy czym wartości te nie są ograniczone do zbioru dyskretnego (por. Nowakowska, 1975, s. 118). W tym sensie zmienną ciągłą jest np. "wzrost". Jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej nie występuje trzecia wartość, to jest to zmienna dyskretna. Taką zmienną jest np. "płeć" czy "typ wykształcenia" (w sensie: medyczne, przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, rolnicze).

Zwykło się jeszcze wyróżniać:

(a) zmienne
jest ciągła, jeżeli zbiór jej wartości tworzy kontinuum i jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej możliwe jest znalezienie trzeciej wartości (Wolman, 1973, s. 400). Mówiąc inaczej dana zmienna jest ciągła, gdy dla różnych osób z populacji może ona przyjmować różne wartości, przy czym wartości te nie są ograniczone do zbioru dyskretnego (por. Nowakowska, 1975, s. 118). W tym sensie zmienną ciągłą jest np. "wzrost". Jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej nie występuje trzecia wartość, to jest to zmienna dyskretna. Taką zmienną jest np. "płeć" czy "typ wykształcenia" (w sensie: medyczne, przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, rolnicze).<br><br>Zwykło się jeszcze wyróżniać: <br><br> (a) zmienne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego