Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
i teatrem. Rzeczywiście to dramat wyznaczał bieg nurtu romantycznego. Ale spętanie go przez teatr, przez więzy niezgodne z romantyczną ideą wolności twórcy, pozostawiło na nim piętno epoki. Nawet w tych dziełach, które były pisane już nie dla teatru, stare nawyki autorskie pozostawały, niewielkie były odstępstwa od teatralnych konwencji. Tak w dziedzinie idei, jak kompozycji. Nie można jednak rozważać tego tematu w oderwaniu od teatru.

Teatr romantyczny - Paryż

Spektakle "romantyczne", czyli odpowiadające wyobrażeniom romantyków o teatrze ich epoki, spotykające się z ich aplauzem - to z jednej strony cieszące się ogromnym powodzeniem u publiczności i wielekroć wznawiane romantyczne opery (Webera, Meyerbeera i in
i teatrem. Rzeczywiście to dramat wyznaczał bieg nurtu romantycznego. Ale spętanie go przez teatr, przez więzy niezgodne z romantyczną ideą wolności twórcy, pozostawiło na nim piętno epoki. Nawet w tych dziełach, które były pisane już nie dla teatru, stare nawyki autorskie pozostawały, niewielkie były odstępstwa od teatralnych konwencji. Tak w dziedzinie idei, jak kompozycji. Nie można jednak rozważać tego tematu w oderwaniu od teatru.<br><br>&lt;tit&gt;Teatr romantyczny - Paryż&lt;/&gt;<br><br>Spektakle "romantyczne", czyli odpowiadające wyobrażeniom romantyków o teatrze ich epoki, spotykające się z ich aplauzem - to z jednej strony cieszące się ogromnym powodzeniem u publiczności i wielekroć wznawiane romantyczne opery (Webera, Meyerbeera i in
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego