Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
11. Ruch punktu przysłonecznego orbity jest niewielki i wynosi na przykład dla najbliższej Słońca planety, Merkurego, 575" na stulecie. Otóż okazuje się, że tylko 532" możemy wyjaśnić zaburzeniami pochodzącymi od oddziaływań innych planet. Wyjaśnienia różnicy wynoszącej 43" na stulecie należało poszukiwać w nowej teorii grawitacji. Schwarzschild pokazał, że rozwiązanie równań einsteinowskiej teorii grawitacji doskonale tłumaczy to odstępstwo.
Zasada równoważności, stanowiąca podstawę ogólnej teorii względności, mówiła, że na podstawie obserwacji ruchów ciał nie możemy odróżnić efektów wynikających z ruchu przyspieszonego układu od efektów związanych z działaniem siły grawitacyjnej. Einstein sformułował tę zasadę jeszcze mocniej, twierdząc, że żadne zjawisko fizyczne nie pozwala na
11. Ruch punktu przysłonecznego orbity jest niewielki i wynosi na przykład dla najbliższej Słońca planety, Merkurego, 575" na stulecie. Otóż okazuje się, że tylko 532" możemy wyjaśnić zaburzeniami pochodzącymi od oddziaływań innych planet. Wyjaśnienia różnicy wynoszącej 43" na stulecie należało poszukiwać w nowej teorii grawitacji. Schwarzschild pokazał, że rozwiązanie równań einsteinowskiej teorii grawitacji doskonale tłumaczy to odstępstwo.<br>Zasada równoważności, stanowiąca podstawę ogólnej teorii względności, mówiła, że na podstawie obserwacji ruchów ciał nie możemy odróżnić efektów wynikających z ruchu przyspieszonego układu od efektów związanych z działaniem siły grawitacyjnej. Einstein sformułował tę zasadę jeszcze mocniej, twierdząc, że żadne zjawisko fizyczne nie pozwala na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego