Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
Proces określenia wartości obiektu wymaga definicji dwóch typów informacji opisujących dany obiekt: informacji opisującej cechy obiektu oraz informacji definiującej jego ładunek emocjonalny. Powstały sąd wartościujący przedstawia więc zarówno opis, jak i ocenę cech przedmiotu.
Analizując poznawcze koncepcje przebiegu procesów wartościowania oraz procesów motywacyjnych w odniesieniu do problematyki zapisu powstawania ocen elementów obrazu produktu, określić można następujące formy procesu wartościowania. 1.
Wartość powstała w wyniku częstości, intensywności oraz wysokiego prawdopodobieństwa docierania określonej informacji.
2.
Wartość wynikająca z przynależności obiektu do grupy o istotnej ważności dla odbiorcy.
3.
Wartość powstała w wyniku procesu oceniania opartego na poznawczych kryteriach wartościowania.
4.
Wartość wynikająca z
Proces określenia wartości obiektu wymaga definicji dwóch typów informacji opisujących dany obiekt: informacji opisującej cechy obiektu oraz informacji definiującej jego ładunek emocjonalny. Powstały sąd wartościujący przedstawia więc zarówno opis, jak i ocenę cech przedmiotu. <br>Analizując poznawcze koncepcje przebiegu procesów wartościowania oraz procesów motywacyjnych w odniesieniu do problematyki zapisu powstawania ocen elementów obrazu produktu, określić można następujące formy procesu wartościowania. 1. <br>Wartość powstała w wyniku częstości, intensywności oraz wysokiego prawdopodobieństwa docierania określonej informacji. <br>2. <br>Wartość wynikająca z przynależności obiektu do grupy o istotnej ważności dla odbiorcy. <br>3. <br>Wartość powstała w wyniku procesu oceniania opartego na poznawczych kryteriach wartościowania. <br>4. <br>Wartość wynikająca z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego