Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
do siebie, aby wskutek minimalnej różnicy dróg przychodzącej fali różnica zaindukowanych sił elektromotorycznych w przewodach była niewielka. Jeśli do celów pelengacji stosujemy nieruchomy system antenowy, to niezbędne jest posługiwanie się goniometrem: Goniometr - jest to pewna liczba par cewek indukcyjnych obróconych w stosunku do siebie o kąt gdzie n - oznacza liczbę gar anten. Wewnątrz tych cewek znajdują się jeszcze cewki tzw. szukające (rys. 7).
Cewki goniometru podłączone są końcami bezpośrednio do fiderów, cewka zaś szukająca (ruchoma) podłączona jest do wejścia odbiornika. Obracając cewkę ruchomą w polu magnetycznym cewek nieruchomych indukować się w niej będzie siła elektromotoryczna, przy czym dwa razy osiągnie ona
do siebie, aby wskutek minimalnej różnicy dróg przychodzącej fali różnica zaindukowanych sił elektromotorycznych w przewodach była niewielka. Jeśli do celów pelengacji stosujemy nieruchomy system antenowy, to &lt;gap&gt; niezbędne jest posługiwanie się goniometrem: Goniometr - jest to pewna liczba par cewek indukcyjnych obróconych w stosunku do siebie o kąt &lt;gap&gt; gdzie n - oznacza liczbę gar anten. Wewnątrz tych cewek znajdują się jeszcze cewki tzw. szukające (rys. 7).<br>Cewki goniometru podłączone są końcami bezpośrednio do fiderów, cewka zaś szukająca (ruchoma) podłączona jest do wejścia odbiornika. Obracając cewkę ruchomą w polu magnetycznym cewek nieruchomych indukować się w niej będzie siła elektromotoryczna, przy czym dwa razy osiągnie ona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego