Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Statystyczny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1967
oraz biorąc liczby utworzone z dwóch ostatnich cyfr dalszych wyrazów otrzymujemy ciąg liczb dwucyfrowych:
13, 21, 34, 55, 89, 44, 33, 77, 10, ...
Formuła realizująca ten ciąg ma postać:

W maszynie cyfrowej, w związku z binarnym systemem liczenia, konstruuje się zwykle ciąg:

przy czym f0i f1 są pewnymi stałymi.
Programowy generator liczb losowych realizujący formułę (9) nazywa się generatorem multiplikatywnym, a generator realizujący formułę (10) - generatorem Fibonacciego.
Z innych częściej używanych generatorów wymienimy tak zwany generator kwadratowy. Zasadę działania tego generatora ilustruje następujący przykład: ustalmy dowolnie dwucyfrową liczbę x0, na przykład x0 = 65. Kwadrat tej liczby, równy 4225, jest liczbą czterocyfrową
oraz biorąc liczby utworzone z dwóch ostatnich cyfr dalszych wyrazów otrzymujemy ciąg liczb dwucyfrowych: <br>13, 21, 34, 55, 89, 44, 33, 77, 10, ... <br>Formuła realizująca ten ciąg ma postać: <br>&lt;gap&gt;<br>W maszynie cyfrowej, w związku z binarnym systemem liczenia, konstruuje się zwykle ciąg: <br>&lt;gap&gt; <br>przy czym f0i f1 są pewnymi stałymi.<br>Programowy generator liczb losowych realizujący formułę (9) nazywa się generatorem multiplikatywnym, a generator realizujący formułę (10) - generatorem Fibonacciego. <br>Z innych częściej używanych generatorów wymienimy tak zwany generator kwadratowy. Zasadę działania tego generatora ilustruje następujący przykład: ustalmy dowolnie dwucyfrową liczbę x0, na przykład x0 = 65. Kwadrat tej liczby, równy 4225, jest liczbą czterocyfrową
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego