Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
się w miastach i otwierając gorzelniom wiejskim rynek wielkich miast, zwłaszcza Warszawy. Przede wszystkim jednak wódka, produkowana na wsi, sprzedawana była miejscowym chłopom w pańskiej karczmie. Przywilej propinacji przyznawał dziedzicowi wsi monopol produkcji i wyszynku alkoholu w jego dobrach; propinacja, wydzierżawiona karczmarzowi, była w wielu majątkach głównym źródłem dopływu gotowego grosza.
Drugą nowość forsowaną na folwarkach w okresie spadku cen zboża stanowiła hodowla owiec. W ciągu 20 lat pogłowie owiec wzrosło z 900 tys. do 2,5 mln, w większości zresztą nierasowych. Jeśli rozwój gorzelni pociągał za sobą rozpijanie chłopów, to następstwem hodowli owiec był zabór pastwisk gromadzkich, przeznaczonych teraz na
się w miastach i otwierając gorzelniom wiejskim rynek wielkich miast, zwłaszcza Warszawy. Przede wszystkim jednak wódka, produkowana na wsi, sprzedawana była miejscowym chłopom w pańskiej karczmie. Przywilej propinacji przyznawał dziedzicowi wsi monopol produkcji i wyszynku alkoholu w jego dobrach; propinacja, wydzierżawiona karczmarzowi, była w wielu majątkach głównym źródłem dopływu gotowego grosza.<br>Drugą nowość forsowaną na folwarkach w okresie spadku cen zboża stanowiła hodowla owiec. W ciągu 20 lat pogłowie owiec wzrosło z 900 tys. do 2,5 mln, w większości zresztą nierasowych. Jeśli rozwój gorzelni pociągał za sobą rozpijanie chłopów, to następstwem hodowli owiec był zabór pastwisk gromadzkich, przeznaczonych teraz na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego