Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
cech obiektów oraz zaliczanie ich do określonych klas. Kategorie i pojęcia, będące wynikiem wnioskowania, tworzone są na podstawie zasady równoważności i implikacji. Mechanizmy percepcji mogą być nieuświadamiane oraz nierozpoznawalne. Ich identyfikacja możliwa jest w procesie rozpoznawania cech informacji.
Dostępność kategorii uwarunkowana jest wpływem czynników motywacyjnych. Czynniki te wpływają na szybkość identyfikacji, modyfikują relacje wielkości, decydują o selekcji informacji z tła bodźcowego. Ich najistotniejsza funkcja, w kontekście dostępnych możliwości decyzyjnych, wiąże się z wpływem na selekcję informacji oraz tendencją do umacniania preferencji percepcyjnych wobec określonej klasy informacji. Powoduje to zwiększenie prawdopodobieństwa ich występowania. W warunkach naturalnego odbioru percepcja ma charakter wieloznaczny, a
cech obiektów oraz zaliczanie ich do określonych klas. Kategorie i pojęcia, będące wynikiem wnioskowania, tworzone są na podstawie zasady równoważności i implikacji. Mechanizmy percepcji mogą być nieuświadamiane oraz nierozpoznawalne. Ich identyfikacja możliwa jest w procesie rozpoznawania cech informacji. <br>Dostępność kategorii uwarunkowana jest wpływem czynników motywacyjnych. Czynniki te wpływają na szybkość identyfikacji, modyfikują relacje wielkości, decydują o selekcji informacji z tła bodźcowego. Ich najistotniejsza funkcja, w kontekście dostępnych możliwości decyzyjnych, wiąże się z wpływem na selekcję informacji oraz tendencją do umacniania preferencji percepcyjnych wobec określonej klasy informacji. Powoduje to zwiększenie prawdopodobieństwa ich występowania. W warunkach naturalnego odbioru percepcja ma charakter wieloznaczny, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego