Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
symptomy typu "ślady zwierzyny - a więc ona gdzieś tu jest" lub też znaki-sygnały ("dziecko płacze - trzeba je nakarmić), ma jeszcze przedludzkie pochodzenie, a sposób ich odczytywania jest genetycznie utrwalony. Większość jednak znaków ma wyraźną konotację kulturową. I tak, np. znaki-apele typu bezsłownych okrzyków lub też znaki-symbole, takie jak m.in. znaki drogowe, mogą być zrozumiałe jedynie w obrębie określonej kultury (choć drogą porozumień międzynarodowych mogą rozpowszechniać się na całym świecie). Prosty wydechowy okrzyk typu "hej!" jest u nas rozumiany jako apel nakazu zatrzymania się, zwrócenia uwagi, gdzie indziej może być rozumiany jako serdeczne, poufałe powitanie (Amerykanie), oznakę głodu
symptomy typu "ślady zwierzyny - a więc ona gdzieś tu jest" lub też znaki-sygnały ("dziecko płacze - trzeba je nakarmić), ma jeszcze przedludzkie pochodzenie, a sposób ich odczytywania jest genetycznie utrwalony. Większość jednak znaków ma wyraźną konotację kulturową. I tak, np. znaki-apele typu bezsłownych okrzyków lub też znaki-symbole, takie jak m.in. znaki drogowe, mogą być zrozumiałe jedynie w obrębie określonej kultury (choć drogą porozumień międzynarodowych mogą rozpowszechniać się na całym świecie). Prosty wydechowy okrzyk typu "hej!" jest u nas rozumiany jako apel nakazu zatrzymania się, zwrócenia uwagi, gdzie indziej może być rozumiany jako serdeczne, poufałe powitanie (Amerykanie), oznakę głodu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego