Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
znajduje się w obrębie czoła wykopu. Jej podwozie jest ustawione równolegle do osi wykopu, co umożliwia przemieszczanie się koparki wzdłuż tej osi, w miarę postępu pracy (rys. 2.1).
Szerokość wykopu b, nie może być zbyt duża, gdyż nadmierne jej powiększanie prowadzi do zmniejszenia dokładności kształtowania skarp. Odległość a, o jaką przesuwa się koparka przy kolejnej zmianie stanowiska, wynika przede wszystkim z kinematyki osprzętu. Decydującym jest tu największy RR1 i najmniejszy RR4 zasięg na płaszczyźnie podłoża. Wykonywanie wykopu sposobem podłużnym jest bardzo wydajne, gdyż cykle pracy koparki są relatywnie krótkie. Skrócenie cyklów pracy wynika z małej wartość kąta , o który należy
znajduje się w obrębie czoła wykopu. Jej podwozie jest ustawione równolegle do osi wykopu, co umożliwia przemieszczanie się koparki wzdłuż tej osi, w miarę postępu pracy (rys. 2.1).<br>Szerokość wykopu b, nie może być zbyt duża, gdyż nadmierne jej powiększanie prowadzi do zmniejszenia dokładności kształtowania skarp. Odległość a, o jaką przesuwa się koparka przy kolejnej zmianie stanowiska, wynika przede wszystkim z kinematyki osprzętu. Decydującym jest tu największy RR1 i najmniejszy RR4 zasięg na płaszczyźnie podłoża. Wykonywanie wykopu sposobem podłużnym jest bardzo wydajne, gdyż cykle pracy koparki są relatywnie krótkie. Skrócenie cyklów pracy wynika z małej wartość kąta , o który należy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego