Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
którą Huineng otrzymał od
Piątego Patriarchy, Hongrena. Zmienili także podobno napis na grobie
Shenxiu, ponieważ głosił, że był on następcą Piątego Patriarchy. Niektórzy
współcześni historycy kwestionują istnienie dwóch odrębnych szkół zen w tym
okresie. Shenxiu cieszył się ogromnym prestiżem, tak samo jak jego uczniowie,
nie można więc traktować ich działalności jako nic nie znaczącego epizodu
w historii zen. Dla zwolenników Shenxiu Huineng był tylko jednym
z uczniów Piątego Patriarchy, do tego miernym. Podział na szkołę
południową ('oświecenia nagłego') i szkołę północną ('oświecenia stopniowego')
nie powinien więc być traktowany jako opozycja dwóch zorganizowanych
odłamów zen, niemniej jednak rozbieżność opinii na temat natury 'oświecenia
którą Huineng otrzymał od <br>Piątego Patriarchy, Hongrena. Zmienili także podobno napis na grobie <br>Shenxiu, ponieważ głosił, że był on następcą Piątego Patriarchy. Niektórzy <br>współcześni historycy kwestionują istnienie dwóch odrębnych szkół zen w tym <br>okresie. Shenxiu cieszył się ogromnym prestiżem, tak samo jak jego uczniowie, <br>nie można więc traktować ich działalności jako nic nie znaczącego epizodu <br>w historii zen. Dla zwolenników Shenxiu Huineng był tylko jednym <br>z uczniów Piątego Patriarchy, do tego miernym. Podział na szkołę <br>południową ('oświecenia nagłego') i szkołę północną ('oświecenia stopniowego') <br>nie powinien więc być traktowany jako opozycja dwóch zorganizowanych <br>odłamów zen, niemniej jednak rozbieżność opinii na temat natury 'oświecenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego