Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
gdy bw=0, to występuje relatywnie maksymalna rozbieżność stanów.
Formuła (1.8) umożliwia merytorycznie uzasadnioną syntezę, polegającą na obliczeniu średniej (bwsr) mierników bw dla określonej liczby cech n. Średnia ta stanowi syntetyczny, lecz nie kompleksowy (kwantytatywne cechy o skalach równomiernych lub bezwzględnych stanowią tylko część pełnego zbioru cech) miernik podobieństwa jakościowego przedmiotów:

Wyniki operacji porównywania stanów określonego zbioru cech kwantytatywnych i lingwistycznych umożliwiają syntetyczne i względnie kompleksowe wyznaczanie podobieństwa stanów jakości przedmiotów. Rolę miernika tego podobieństwa pełni wskaźnik Gn, będący ilorazem mocy iloczynu mnogościowego zbiorów stanów cech przedmiotów i mocy sumy mnogościowej tych zbiorów [34, s. 60]

Interpretacja unormowanego wskaźnika Gn
gdy bw=0, to występuje relatywnie maksymalna rozbieżność stanów.<br>Formuła (1.8) umożliwia merytorycznie uzasadnioną syntezę, polegającą na obliczeniu średniej (bwsr) mierników bw dla określonej liczby cech n. Średnia ta stanowi syntetyczny, lecz nie kompleksowy (kwantytatywne cechy o skalach równomiernych lub bezwzględnych stanowią tylko część pełnego zbioru cech) miernik podobieństwa jakościowego przedmiotów:<br>&lt;gap&gt;<br>Wyniki operacji porównywania stanów określonego zbioru cech kwantytatywnych i lingwistycznych umożliwiają syntetyczne i względnie kompleksowe wyznaczanie podobieństwa stanów jakości przedmiotów. Rolę miernika tego podobieństwa pełni wskaźnik Gn, będący ilorazem mocy iloczynu mnogościowego zbiorów stanów cech przedmiotów i mocy sumy mnogościowej tych zbiorów [34, s. 60]<br>&lt;gap&gt;<br>Interpretacja unormowanego wskaźnika Gn
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego